Plaatsbeschrijving Prijs
Studio & studentenkot € 150 Incl. BTW
Appartement € 250 Incl. BTW
Duplex € 280 Incl. BTW
Rijwoning € 350 Incl. BTW
3 - gevel woning € 400 Incl. BTW
4 - gevel woning € 450 Incl. BTW
Villa, Herenhuis, Projecten Offerte volgens opdracht
Plaatsvergelijking Prijs
Studio & studentenkot € 100 Incl. BTW
Appartement € 200 Incl. BTW
Duplex € 230 Incl. BTW
Rijwoning € 300 Incl. BTW
3 - gevel woning € 340 Incl. BTW
4 - gevel woning € 380 Incl. BTW
Villa, Herenhuis, Projecten Offerte volgens opdracht

Algemene voorwaarden

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met een verwijlintrest à rato 1% per maand.
Bovendien zal elke factuur die niet betaald is door de koper op de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de facturen die niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Voor de uitvoering van de plaatsvergelijking dient het verschuldigde bedrag ter plaatste betaald te worden. Dit kan via cash, bancontact of Payconiq.