Bij aanvang en einde huur

Bij het verhuren van een woning of een appartement is een plaatsbeschrijving verplicht. Er wordt bij aanvang een gedetailleerd verslag gemaakt met daarin de feitelijke situatie van de woning. Hierdoor zijn beide partijen beschermd en worden geschillen vermeden. 

Om te spreken van een geldige plaatsbeschrijving is het van belang dat beide partijen aanwezig zijn én het document dateren en ondertekenen. Het opmaken van de plaatsbeschrijving moet plaatsvinden bij aanvang van de huurovereenkomst of tijdens de eerste maand van het contract. 

Op het einde van de huurovereenkomst wordt er een plaatsvergelijking opgesteld waarin de oorspronkelijke plaatsbeschrijving vergeleken wordt met de staat van de woning bij uittrede. 

Bij aanvang en einde werken

Een plaatsbeschrijving bij verbouwingswerken gebeurt steeds vaker. Dit kan wanneer u zelf werken heeft gepland of wanneer er aanpalend aan uw eigendom werken worden uitgevoerd.

Wanneer er schade zou zijn ten gevolge van deze werken kan dit afgeleid worden uit de plaatsvergelijking die bij afloop van de werken plaatsvind. 

Bij kopen en verkopen

Bij aan - of verkoop van een woning is een plaatsbeschrijving aangeraden. De staat van bevinding wordt opgemaakt om op deze manier latere discussies betreffende verdwenen zaken en/of bijkomende schade uit te sluiten. Dit omdat er tussen het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte een periode van 3 tot 4 maanden kan zitten.